Uluslararası Deprem Müzesi Mimari Proje Yarışması 

Danışma ve Düzenleme Kurulu için Çağrı

Bu çağrı, düzenlenmesi planlanan “Deprem Müzesi” mimari proje yarışmasının temasının tartışılması, değerlendirilmesi ve sunulmasında katkılarını sunacak danışma kurul üyelerinin belirlenmesine yöneliktir. 

 

Yarışma Konusu ve Amacı:

 

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde yanlış yapılaşmanın yaşam üzerinde oluşturduğu tehdidin ve neden olduğu tahribatın boyutlarını acı şekilde deneyimledik. Her fırsatta bilim insanları “deprem ülkesi” olduğumuzu hatırlatırken, doğal afetlerin insan eliyle felaketlere dönüştüğü gerçeğini unuttuk. Belki de en temelde deprem ile yaşayabilmenin zorunlu koşulu olan ortak/kolektif bilinci inşa etmenin gerekliliğini gözden kaçırdık.

 

Bu metin, kayıplarımızın acısını ve yasını yüreğimizde taşıyarak, geleceğimiz için geliştireceğimiz umutla, hep birlikte ortak bir bilinç mekânı yaratma çağrısıdır. Bu girişimin,  deprem bilinci kavramını toplumumuz ve coğrafyamız üzerinden, evrensel değerlerle tekrar tanımlama, tartışma, kendimizle yüzleşme ve yeniden değerlendirme için bir platform oluşturması hedeflenmektedir. Bilinçle, özümsenmiş bir toplumsal farkındalıkla, yeniden tanımlanmış öncelikler ve  bilimsel yaklaşımlarla inşa edilmiş bir geleceğin ayakta kalacağını anlatmak; geleceğimize inanma ve umutla bakabilme sorumluluğumuz müze mekânının temsil edeceği kavramlar arasındadır.

 

Yöntem ve aşamalar:


Çağrıya verilen karşılıkların aşağıda açılımlarıyla belirtilmiş beş aşamada sürece katkı sunması beklenmektedir ;

 

Aşama 1: Danışma ve Düzenleme Kurulunun oluşturulması

 

Danışma ve Düzenleme Kurulu bu çağrı metni de dahil olmak üzere, yarışma ile ilgili tüm sürece destek olması beklenen uluslararası bir komisyondur. Süreçler öncelikle, depremlerin nicel ve niteliksel özelliklerine ilişkin verilerin, belgelerin; afetzede, arama-kurtarma, sağlık ve hasar tespit ekipleri gibi depremden etkilenen kişilerden toplanan bilgilerin ve konuyla ilgili çalışmaların işlenerek  yarışma şartnamesine aktarılması alanlarını kapsamaktadır.


Aşama 2:  İhtiyaç ve beklentilerin belirlenmesi

 

Katılımcılardan, Kahramanmaraş depremlerinde sonlanan yaşamları anmak  için; depremi ve deprem gerçeğini anlatan, yorumlayan, toplumu ve bireyleri,  deprem ve depreme dair daha kalıcı, dönüştürücü, köktenci yaklaşımlar ve önerileri birlikte oluşturmaya davet eden mekânsal düzenlemeler/senaryolar tasarlaması beklenmektedir. 

 

Bu bağlamda;

 

Aşama 3: Mimari Proje Yarışma Şartnamesinin ve  Değerlendirme Jürisinin oluşturulması


Davetli Jüri ve danışmanlar: Jüri üyeleri  yarışma Düzenleme Kurulu üyeleri ve sürece dahil olan ilgili kurumlar tarafından önerilmektedir. Jüri üyeleri  ve danışmanların mimarlar, mühendisler, yer bilimcileri, şehir plancıları, afet sonrası bölgede çalışanlar, entelektüeller, sosyologlar gibi farklı ilgi alanlarından  olması beklenmektedir. Aşağıda belirten hususlarda görüş bildirmesi beklenir: 


 

Aşama 4: Yarışmanın gerçekleştirilmesi için uygun kaynak arayışı

 

 

Aşama 5: Kazanan projenin hayata geçirilmesi için uygun kaynak arayışı

 

Çağrı, yukarıda belirtilen çerçeve ve aşamalarda katkı sunmak isteyen herkese açıktır. Oluşturulacak Danışma Kurulu için başvurular, 00.00.00  tarihine kadar alınacaktır. 

 

Danışma kuruluna sorular:

 


iletisim@depremmuzesi.com

Danışma ve Düzenleme Kurulu

(güncelleniyor)

draft documents for organizing committee (some of them may be restricted for specific person)