Açıklama

Açıklama

Deprem Müzesi mimari proje yarışmasını oluşturmak için yaptığımız girişim, yaşadığımız depremler sonrası ortaya çıkan felaketlerde sonlanan yaşamların anısına sahip çıkmak, yaşananları unutmamak/unutturmamak ve umudumuzu inşa etmek için bilimsel tartışma ortamına, kolektif, katılımcı güce olan inancımıza dayanmaktadır.  

Yarışma Kurulu için yaptığımız çağrıda da belirtildiği gibi en temelde deprem bilincini “toplumumuz ve coğrafyamız üzerinden, evrensel değerlerle tekrar tanımlama, tartışma, kendimizle yüzleşme ve yeniden değerlendirme için bir platform oluşturmayı hedeflemiş; ve süreci en başından itibaren her türlü katılıma ve katkıya açık tutmayı planlamıştık. Bu yarışmanın değil, ileride (çağrıda belirtilen 3. aşamada) ilan edilmesi planlanan yarışmanın tartışma sürecini başlatmak için bir çağrı idi. Pek çok alandan ve dünyanın çeşitli ülkelerinden olumlu görüş, katkı ve desteklerini belirtenler de olmuştur. Ancak yorumlar dikkate alınmış, inşa etmeyi umduğumuz tartışma ortamı için erken olduğu sonucuna varılarak süreç ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İlginiz, yorumlarınız ve katkılarınız için teşekkür ederiz.